4-1-2021

BuildingLabel heeft de afgelopen jaren veel projecten met energielabels en luchtdichtheidsmetingen uitgevoerd voor woningcorporaties, aannemers en vastgoedbeheerders. Deze projectactiviteiten werden uitgevoerd door BuildingLabel Projects B.V. waarbij ook EP-adviseurs uit het netwerk van BuildingLabel werden ingezet. We merkten echter dat we hiermee ook concurrerend zijn met onze netwerkpartners, wat een goede samenwerking in de weg kan staan. Daarom stopt BuildingLabel met het aannemen van projecten en gaan we door met het faciliteren van onze partners met certificering en kwaliteitsbewaking van energielabels, een vakkundige helpdesk, bijscholingen en opleidingen.

Adviesbureau Enerdeco uit Borne neemt de activiteiten van BuildingLabel Projects per direct over. Enerdeco is al sinds 1999 een betrouwbare partner voor veel woningcorporaties en vastgoedbeheerders voor energielabels en energiebesparingsadviezen en heeft momenteel 24 adviseurs in dienst en heeft vestigingen in Borne (Overijssel) en Amsterdam.