Nieuwbouw | EPN-U

Nieuwbouw van utiliteitsgebouwen moet aan strengere voorwaarden voldoen dan bestaande bouw. Dat is vastgelegd in het Bouwbesluit.
De Energie Prestatie Nieuwbouw Utiliteitsgebouwen (EPN-U) kan aan de energieprestaties van deze nieuwbouw worden worden toegekend.

Bij nieuwbouw is het verplicht om volgens de eisen van energielabel A te bouwen. Bij prestaties bovenop de eisen voor energielabel A geeft EPN-U de mogelijkheid om extra plussen toe te kennen. EPN-U loopt van label A (minimale eisen voor nieuwbouw) tot en met A++++. Het is niet verplicht om een EPN-U aan te vragen. Een EPA-U volstaat, maar geeft geen inzicht in de extra energieprestaties van een pand. Een energielabel A is binnen die methode immers het hoogst haalbare.

Ontvang meer informatie over EPN-U

Utiliteit

Utiliteitsgebouwen zijn gebouwen die gebruikt worden als kantoor, winkel (zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages) als onderwijsinstelling (zoals scholen en universiteiten), voor publieke functies (zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra), gezondheidszorg (zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen), horeca en logies (zoals hotels, pensions, cafés, restaurants), sport (zoals sporthallen, stadions, zwembaden) en winkels

Specialisten

Voor het verstrekken van een EPN-U zijn aanvullende eisen ten opzichte van een EPA-U. Dat komt doordat het een andere manier van werken is. BuildingLabel verstrekt in Nederland de meeste energielabels volgens EPN-U. We beschikken over de benodigde kennis, ervaring en certificering om een gebouweigenaar optimaal bij te staan. Dat houdt vanzelfsprekend in dat BuildingLabel BRL 9500-05 en 9500-06 bezit en daarmee volledig gecertificeerd om hiervoor energielabels uit te geven.

EPC controle

De basis voor een EPN-U is de Energie Prestatie Coëfficiënt. De architect van het pand heeft deze waarde vooraf berekend. Onze adviseurs controleren of die berekening overeenkomt met de werkelijkheid. In de optimale situatie kijken we tijdens de bouw mee, zodat we –waar nodig- kunnen bijsturen. Voor de beste energieprestatie is het immers van belang dat bouwkundige en installatietechnische aspecten zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Controle achteraf is ook mogelijk. Het nadeel is dat bepaalde bouwkeuzes die een negatief effect hebben op de energieprestaties dan nadien moeten worden gecorrigeerd (als label A niet wordt gehaald). Mocht de EPC-berekening te ver afwijken van het uiteindelijke bouwresultaat, dan moet er zelfs een nieuwe worden gemaakt.

Vraag een EPC-berekening aan

BuildingLabel kan voor opdrachtgevers een EPC-berekening verzorgen. Wij hanteren daarvoor de wettelijk voorgeschreven rekenmethode, NEN 7120. We leveren een rapport aan dat kan worden ingediend bij de aanvraag voor een bouwvergunning en/of omgevingsvergunning. Voldoet de berekening niet aan de gestelde eisen, dan stellen onze adviseurs maatregelen voor waarmee hier wel aan kan worden voldaan. We vertellen exact wat er nodig is om de benodigde energieprestatie te bereiken.

We adviseren je graag!

Wij zijn volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom EPN-U. Benader ons gerust voor informatie. We delen onze kennis graag met je.

Bel ons

Onze medewerkers
geven je graag
persoonlijk advies

Bel mij terug

E-mail

Wij proberen
je zo snel mogelijk
te antwoorden

Of stuur ons een bericht