Incompany Trainingen

Bedrijven met meerdere Energie Prestatie adviseurs kunnen zich aanmelden voor een incompany opleiding.  BuildingLabel zorgt voor ervaren docenten en cursusmateriaal, het bedrijf dat de training aanvraagt zorgt voor een geschikte locatie en de catering. Uiteraard met inachtneming van de nodige maatregelen om onze gezondheid te waarborgen.

Het is mogelijk om te overleggen over het lesprogramma en dit af te stemmen op het kennisniveau van de deelnemers.

Opleidingen

Bijscholing van EPA naar EP adviseur – Voorbereiding op de NTA8800 die per 2021 ingaat.

BuildingLabel heeft een bijscholingscursus ontwikkeld die de EPA adviseurs uit jouw team zorgvuldig voorbereidt op de nieuwe werkwijze. Het opnameprotocol uit de nieuwe ISSO vormt de basis voor de bijscholing. Tijdens twee bijscholingsdagen lichten we de veranderde opname en rekenmethode toe. We bereiden je team optimaal voor op het verplichte aanvullende examen, zowel de meerkeuze- als de softwaretoets.

Bijscholing voor EP-Basis, Woningbouw en/of Utitliteitsbouw en voor EP-Detail, Woningbouw en/of Utitliteitsbouw en nieuwbouw.

Opleiding EP adviseur

BuildingLabel heeft een cursus ontwikkeld die je team zorgvuldig voorbereidt op het vak en op de NTA8800. Tijdens vier opleidingsdagen leert het team omgaan met alle situaties die je als EP adviseur kunt tegenkomen. We gaan aan de slag met veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Er wordt geoefend met concrete casussen en er zijn oefenvragen die op het examen zijn te verwachten. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de vernieuwde software van Vabi en Uniec3. Hiermee is je team goed voorbereid op het examen.

Opleiding voor EP-Basis, Woningbouw en/of Utitliteitsbouw en voor EP-Detail, Woningbouw en/of Utitliteitsbouw en nieuwbouw.

Kosten

Elke opleidingsdag kost € 1250,- exclusief btw en reiskosten van de docent. Per deelnemer komt hier nog lesmateriaal à € 50,- per persoon bij. De ISSO 75.1 of 82.1 versie 2020 is te bestellen via ISSO, maar is ook gratis digitaal beschikbaar.

Examen

De examens worden op diverse locaties in Nederland afgenomen door ’t Examenpark of Cito.

Dit kan ook in overleg met de exameninstelling incompany worden afgenomen.

Contact opnemen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met BuildingLabel, 036-5220042 of info@buildinglabel.com.