Incompany Trainingen

Bedrijven met meerdere Energie Prestatie adviseurs kunnen zich aanmelden voor een incompany opleiding.  BuildingLabel zorgt voor ervaren docenten en cursusmateriaal, het bedrijf dat de training aanvraagt zorgt voor een geschikte locatie en de catering. Uiteraard met inachtneming van de nodige maatregelen om onze gezondheid te waarborgen.

Het is mogelijk om te overleggen over het lesprogramma en dit af te stemmen op het kennisniveau van de deelnemers.

Opleidingen

Opleiding EP adviseur

BuildingLabel heeft een cursus ontwikkeld die je team zorgvuldig voorbereidt op het vak en op de NTA8800. Tijdens vier opleidingsdagen leert het team omgaan met alle situaties die je als EP adviseur kunt tegenkomen. We gaan aan de slag met veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Er wordt geoefend met concrete casussen en er zijn oefenvragen die op het examen zijn te verwachten. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de vernieuwde software van Vabi en Uniec3. Hiermee is je team goed voorbereid op het examen.

Opleiding voor EP-Basis, Woningbouw en/of Utitliteitsbouw en voor EP-Detail, Woningbouw en/of Utitliteitsbouw en nieuwbouw.

Kosten

Elke opleidingsdag kost € 1250,- exclusief btw en reiskosten van de docent. Per deelnemer komt hier nog lesmateriaal à € 50,- per persoon bij.

De ISSO 75.1 of 82.1 versie 2020 is te bestellen via ISSO, maar is ook gratis digitaal beschikbaar via de bibliotheek van de BuildingBase.

Examen

De examens worden op diverse locaties in Nederland afgenomen door ’t Examenpark of Cito.

Dit kan ook in overleg met de exameninstelling incompany worden afgenomen.

Contact opnemen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met BuildingLabel, 036-5220042 of info@buildinglabel.com.