NTA 8800

Voor 1 juli 2020 moeten alle EPA-adviseurs bijgeschoold worden voor de nieuwe NTA8800. We begrijpen dat je zit te springen om meer informatie, maar het is nog net iets te vroeg om het bijscholingsprogramma te communiceren. In februari verwachten we hier meer over te kunnen zeggen.

Onlangs is de BENG in het nieuws gekomen met een brief aan de minister waarin gepleit wordt voor uitstel van de NTA8800 tot 1-1-2021. De belangrijkste reden hiervoor is, is dat de benodigde software nog niet beschikbaar is. Ook voor ons is dat een probleem omdat we de software graag meenemen in de aanvullende scholing en nieuwe cursussen.

De voorbereidingstijd voor de EP-adviseurs is erg krap, en de juiste documenten (ISSO publicaties, kosten van examens, proefexamens) zijn nog steeds niet beschikbaar.  Voorlopig gaan we er vanuit dat de NTA8800 ingevoerd wordt per 1-7-2020 en zorgen we er voor dat alle aangesloten EPA-adviseurs de gelegenheid krijgen om aanvullende scholing te volgen en examen te doen.