Uitbreiding cursus van EP Basis adviseur naar Detail

Sinds dit jaar is de methodiek gewijzigd waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald. Er zijn nogal wat veranderingen. Voor woningbouw betekent het bijvoorbeeld dat een basisadviseur geen energieprestatieberekeningen voor nieuwbouw woningen mag maken.

BuildingLabel heeft een tweedaagse uitbreidingscursus ontwikkeld om na de basisbijscholing de detailmethode te behalen. Het is de uitbreiding van de vakbekwaamheid, en geldt alleen voor EP Basisadviseurs die voldoende ervaring hebben en al gediplomeerd zijn en recent de bijscholing hebben gedaan. De cursus is voor zowel Woningbouw als Utiliteitsadviseurs en is bedoeld voor iedere EP Basisadviseur die zich naast de gewone bevoegdheden wil specialiseren in de detailmethode.

Meld je hier aan voor een cursus in 2022!

Onderwerpen

Het opnameprotocol uit de nieuwe ISSO 75.1 of 82.1 (versie 2020) vormt de basis voor de opleiding. Met voorbeelden uit de praktijk wordt alles toegelicht. Je oefent met concrete casussen en krijgt oefenvragen die je ook op het examen kunt verwachten. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de vernieuwde software van Uniec3 en Vabi.

Corona maatregelen

Per cursus hebben we plaats voor zestien deelnemers. Vanwege de coronamaatregelen splitsen we de groep op. Per lesdag zitten acht deelnemers in ons leslokaal in Zeewolde, de andere helft volgt de les online. Uiteraard wisselen we dit af.

Het cursusmateriaal wordt per post toegestuurd.

Cursusruimte
We hebben het lokaal ruim opgezet. Er is voldoende loopruimte en je tafel staat op de vereiste 1,5 meter van de volgende.  Wij verzorgen op deze dag de lunch voor je. De tweede dag volg je de les online.

Online lessen
Je volgt één cursusdag thuis. Je neemt dan deel aan de les via Zoom. We hebben hiervoor onze ruimte aangekleed met goede camera’s en een adequate geluidsinstallatie. Op deze manier kunnen we elkaar zonder problemen zien en horen. Uiteraard kun je vanuit huis gewoon je vragen stellen. Los van de fysieke afstand, volg je de les op een normale manier.  De tweede dag zit je dan in ons cursuslokaal in Zeewolde.

Cursusdagen

  • Vrijdag 28 januari en 4 februari 2022
  • Maandag 4 en 11 april 2022
  • Woensdag 25 mei en 1 juni 2022
  • Maandag 20 en vrijdag 24 juni 2022

Kosten

De tweedaagse uitbreidingscursus van EP-Basisadviseur naar Detail kost € 650,- exclusief btw. Het lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

De ISSO versie 2020 is al in je bezit omdat je de bijscholing voor basisadviseur hebt gevolgd.

Examen

De examens worden op diverse locaties in Nederland afgenomen door ’t Examenpark of Cito.  Meer informatie en opgeven voor het examen kan op de betreffende websites.

Uitbreiding van Basis naar Detail, eerst bijscholing en aanvullend examen basis – De softwaretoets 4b mag dan 4d zijn, scheelt een toets!

Woningbouw: WA-B – W4d – W5
Utiliteit: UA-B – U4d – U5

Het is belangrijk dat je – buiten de opleidingsdagen – ook thuis studeert.

Aanmelden

Je kunt hieronder direct inschrijven voor de uitbreidingscursus.