Uitbreiding cursus van EP Basis adviseur naar Detail

Sinds 2021 is de methodiek gewijzigd waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald. Er zijn nogal wat veranderingen. Voor woningbouw betekent het bijvoorbeeld dat een basisadviseur geen energieprestatieberekeningen voor nieuwbouw woningen mag maken.

BuildingLabel heeft een tweedaagse uitbreidingscursus ontwikkeld om na de basisbijscholing de detailmethode te behalen. Het is de uitbreiding van de vakbekwaamheid, en geldt alleen voor EP Basisadviseurs die voldoende ervaring hebben en al gediplomeerd zijn en recent de bijscholing hebben gedaan. De cursus is voor zowel Woningbouw als Utiliteitsadviseurs en is bedoeld voor iedere EP Basisadviseur die zich naast de gewone bevoegdheden wil specialiseren in de detailmethode.

Meld je hier aan voor een cursus in 2022!

Onderwerpen

Het opnameprotocol uit de nieuwe ISSO 75.1 of 82.1 (versie 2020) vormt de basis voor de opleiding. Met voorbeelden uit de praktijk wordt alles toegelicht. Je oefent met concrete casussen en krijgt oefenvragen die je ook op het examen kunt verwachten. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan de vernieuwde software van Uniec3 en Vabi.

Volg de cursus op locatie of online

Per cursus hebben we plaats voor twintig deelnemers. Je mag de cursus op onze locatie in Zeewolde volgen maar mag er ook voor kiezen om de cursus online te volgen. Bij corona gerelateerde klachten of verkoudheid vragen we je om de les online te volgen.

Het cursusmateriaal wordt per post toegestuurd.

Cursus op locatie: Planetenveld 45 te Zeewolde
Vanaf 8.30 ben je welkom voor een kop koffie of thee. De les start om 9.00.  Wij verzorgen  de lunch voor je.

Online lessen
Je neemt deel aan de les via Zoom. We hebben onze ruimte aangekleed met goede camera’s en een adequate geluidsinstallatie. Op deze manier kunnen we elkaar zonder problemen zien en horen. Uiteraard kun je vanuit huis gewoon je vragen stellen. Los van de fysieke afstand, volg je de les op een normale manier.

Cursusdagen

  • Maandag 20 en vrijdag 24 juni 2022
  • In het najaar komen we met een serie nieuwe cursusdata. Binnenkort verschijnen deze op de site. Mocht je interesse hebben, neem dan even contact met ons op. Bij voorkeur per mail: info@buildinglabel.com

Kosten

De tweedaagse uitbreidingscursus van EP-Basisadviseur naar Detail kost € 650,- exclusief btw. Het lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

We gaan uit van de ISSO versie 2020, 4e druk..

Examen

De examens worden op diverse locaties in Nederland afgenomen door ’t Examenpark of Cito.  Meer informatie en opgeven voor het examen kan op de betreffende websites.

Uitbreiding van Basis naar Detail, eerst bijscholing en aanvullend examen basis – De softwaretoets 4b mag dan 4d zijn, scheelt een toets!

Woningbouw: WA-B – W4d – W5
Utiliteit: UA-B – U4d – U5

Het is belangrijk dat je – buiten de opleidingsdagen – ook thuis studeert.

Aanmelden

Je kunt hieronder direct inschrijven voor de uitbreidingscursus.